Disclaimer

DisclaimerOndanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van VoetbalLegends.nl wordt besteed is het mogelijk dat de informatie die op www.voetballegends.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.Voetbal Legends sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Voetbal Legends. Voetbal Legends is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Voetbal Legends is verkregen.Voetbal Legends probeert de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Bij knipsels wordt vrijwel nooit de naam van een fotograaf vermeld, mocht u desondanks beelden en/of teksten zien waarop u denkt dat auteursrecht van toepassing is, wilt u mij dan een emailtje sturen zodat ik dit materiaal onmiddellijk kan verwijderden: vannijnatten@voetballegends.nl.
  Bronnen | Disclaimer | Wat is Voetbal Legends? |