Bronnen

Bronnen: oud materiaal/knipsels uit (jubileum)boeken, jaargangen dagbladen en tijdschriften o.a. De Revue der Sporten, Sportrevue 't Stadion, Sportief, Voetbal International, Wereldkroniek, Nr 14, Stad Amsterdam, Groot Rotterdam enz. Daarnaast bijdragen van voetbal verzamelaars o.a. Geurt Rozendaal, Chris Sangers, Jaco Treurniet, Elly en Koos Rost, George Anderiesse, Dick Ineke, Willem Cupedo en Sven van Buren/ Marco Wilhelmus (Infostrada Sports).

Voetbal Legends probeert de auteursrechten te regelen maar zeker in knipsels wordt (en werd) vrijwel nooit de naam van de fotograaf vermeld, dus ziet u beelden of teksten waarop u meent dat auteursrecht van toepassing is laat mijij het even weten via email zodat dit materiaal onmiddellijk verwijderd wordt (emailadres: vannijnatten@voetballegends.nl)
  Bronnen | Disclaimer | Wat is Voetbal Legends? |