VOC Rotterdam (1895)


opgericht/gestopt:   1 januari 1895
start 1e competitie:   1896/1897
speelterrein(en):   Rotterdam: Annastraat, Prins Alexanderpolder, Heuvelveld, Schuttersveld,Pelgrimstraat, Schieweg,Klei
website:   www.v-o-c.nl

V.O.C (Volharding Olympia Combinatie) is een Nederlandse amateurvoetbal- en cricketclub uit Rotterdam, ontstaan op 1 januari 1904 uit een fusie van de clubs Volharding, opgericht 1 januari 1895, en Olympia, opgericht op 18 januari 1896. De oprichtingsdatum van de oudste club, Volharding, werd daarbij aangehouden als oprichtingsdatum van de nieuwe fusieclub. De club speelt op het eigen sportpark aan de Hazelaarweg in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

“Volharding” is opgericht 1 januari 1895 en had goede jaren, maar in 1903 was de goede tijd voorbij. Het ledental werd steeds kleiner en was tenslotte zo bedenkelijk gedaald dat niet meer in de competitie gespeeld kon worden. Bij Olympia, opgericht 18 januari 1896, was het anders gesteld. Met haar 34 senior werkende leden, 8 junioren en 9 aspiranten had zij een ledental dat er zijn mocht voor een 2e klasse-club! In de eerste 8 jaren van haar bestaan eindigde het 1e elftal 5 x als kampioen, 2 x als tweede en 1 x als derde. Olympia speelde op het Heuvelveld, dat vooral na het bezoek van de olifanten van het circus Barnum en Bailey erbarmelijk ongelijk was. Het mooie koolasveld van Volharding op het afgesloten Schuttersveld leek een uitkomst.

Op 1 januari 1904 was het samengaan een feit onder de naam Volharding Olympia Combinatie. Vice-voorzitter werd D.J. van Prooije, de latere voorzitter van wat nu de K.N.V.B. is. De eerste 15 jaar van V.O.C. zijn in 3 perioden in te delen: -de 2e klasse-periode op het Schuttersveld van 1-1-1904 tot september 1910; -daarna tot 1912 als eerste-klasser op het terrein Pelgrimstraat; -daarna op het terrein aan de Schieweg. De eerste 15 jaar waren een glorie-periode. Veel bekende voetballers (ook internationals als de Horburgers en v/d. Sluys), spelen in de hoogste klasse, maar ook een “Schuttersveld” dat niet meer aan de eisen voldeed. De gemeente stelde ons in 1910 een terrein aan de Pelgrimstraat ter beschikking, maar daar moest de club in 1912 weer vertrekken. Voor de derde maal in betrekkelijk korte tijd moesten de club verhuizen. Nu naar de Kleiweg, waar we de grond in eigendom verkregen.Eerst 2 velden, in 1955 kwam er een 3e veld bij. De opening werd op 30 Augustus 1925 verrichtdoor Trinet van Prooije, die ook bij de opening van het huidige terrein aanwezig was. Na de Kleiweg gingen V.O.C door de dreiging van H.S.L. en bebouwing naar de nieuwe locatie aan de Hazelaarweg.

In de ruim 100 jaar van het bestaan van de combinatie heeft de club 18 jaar in de eerste klasse, 11 jaar in de tweede klasse ,en na 1933 ca. 69 jaar in derde en vierde klasse gespeeld. V.O.C heeft 5 internationals geleverd die 25 wedstrijden in het Nederlands elftal gespeeld hebben. Aan de Kleiweg is veel lief en leed gedeeld; promoties en degradaties wisselden elkaar af. In de oorlogstijd werd het clubhuis,de tribune en de kleedkamers grotendeels vernield. Door grote inspanningen van vele leden werd de accommodatie hersteld. VOC is zowel bij de senioren als bij de jeugd de grootste voetbalvereniging van Rotterdam. De club telt 17 seniorenteams, waarvan een veteranenteam, 38 pupillenteams en 16 juniorenteams. Daarnaast ken de club een interne 40+ competitie met rond de 200 deelnemers. Het eerste voetbalelftal speelt in de Eerste klasse van de KNVB. Kampioenschappen behaalde de club in 1983, 1989, 1994, 2000, 2003, 2006, 2011 en 2012. Voor wat betreft landelijke successen van VOC moeten we terug naar de periode voor de oorlog.

Internationals: Arnold Horburger, Bronger, van der Sluis, Beyers en Groosjohan (zie profielen).

  Bronnen | Disclaimer | Wat is Voetbal Legends? |